Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Profil spoločnosti

DOSA Slovakia, s.r.o. stavebná spoločnosť vznikla v roku 2003 so zámerom poskytovania komplexných služieb v oblasti stavebníctva a dopravného značenia.

Dosa Slovakia, s.r.o. - sídlo spoločnosti

Vďaka svojím skúsenostiam, priaznivým hospodárskym výsledkom, využívaním najmodernejších technológií, pracovných postupov a vysokokvalifikovaných pracovníkov na každom stupni riadenia, je naša spoločnosť predurčená na plnenie stanovených cieľov v oblasti stavebníctva a dopravného značenia.

Značka DOSA Slovakia, je zárukou dokončenia a odovzdania projektu investorovi v požadovanej kvalite a včas, porovnateľne so svetovými štandardmi.Certifikáty

Spoločnosť má zavedené a certifikované manažérske systémy STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005, STN OHSAS 18001:2009.