Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)Russian (CIS)
História


História

DOSA Slovakia, s.r.o. stavebná spoločnosť vznikla v roku 2003 so zámerom poskytovania komplexných služieb v oblasti stavebníctva a dopravného značenia. Vďaka svojím skúsenostiam, priaznivým hospodárskym výsledkom, využívaním najmodernejších technológií, pracovných postupov a vysokokvalifikovaných pracovníkov na každom stupni riadenia, je naša spoločnosť predurčená na plnenie stanovených cieľov v oblasti stavebníctva a dopravného značenia. Značka DOSA Slovakia, je zárukou dokončenia a odovzdania projektu investorovi v požadovanej kvalite a včas, porovnateľne so svetovými štandardmi.