Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Hlavna


Stavebná výroba

V rámci stavebnej výroby  poskytujeme služby v nasledujúcich oblastiach:

Realizácia komunikácií - Cesty prvej druhej triedy, miestne komunikácie, lesné cesty, obslužné komunikácie

Realizácia mostných objektov - nové mostné objekty, rekonštrukcia mostných objektov

Relizácia inžiniersky sietí - kanalizácia dažďová, kanalizácia splašková,

Realizácia spevnených plôch - Individuálna bytová výstavba, námestia, oddychové zóny, odstavné plochy

 

Stavebná výroba Stavebná výroba Stavebná výroba Stavebná výroba