Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Hlavna


Dopravné značenie

V rámci dopravného značenia poskytujeme služby v nasledujúcich oblastiach:

Zvislé dopravné značenie:

  • dodávka a montáž zvislých dopravných značiek na FeZn, Al podklade
  • bezpečnostné prvky (dopravné gombíky, retroreflexné oko „kyklop“, spomaľovacie prahy, reflexné odrazky, rozdeľovače vozovky, odrazky plašiace zver,...)

Prenájom zvislého dopravného značenia:

  • prenájom zvislých dopravných značiek všetkých rozmerov, svetelnej signalizácie, vodiacich prahov, dosiek, gumených podstavcov vrátane montáže

Vodorovné dopravné značenie:

  • vodorovné dopravné značenie v prevedení farba, plast, termoplatická hmota, realizácia a obnova na všetkých úsekoch komunikácií, parkovísk, vnútroareálové vodorovné dopravné značenie (haly, sklady), odstránenie vodorovného dopravného značenia

Na zabezpečenie vodorovného dopravného značenie využívame strojné a technické vybavenie značky Graco, Hofmann.

1 thumb 2 thumb 3 thumb 4 thumb