Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Referencie


Referencie
 

ROK 2012

 • Považská Bystrica PRIOR – dlažba
 • VS Hričov – oprava koruny hrádze
 • Zriadenie spodných a vrchných asfaltových vrstiev na ČS Slovnaft Sverepec
 • Oprava protipožiarnej lesnej cesty Bariny
 • LIDL Trenčín, ul. Bratislavská, Stavebná úprava spevnených plôch
 • Spevnené plochy a komunikácie – časť asfalty – Bratislava – Dúbravka
 • VEĽKOSKLAD LIDL NEMŠOVÁ – parkovisko pre zamestnancov a návštevníkov
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií Čelkova Lehota – asfalt
 • Oprava komunikácií v Bytči
 • Spevnená plocha pred skladom HV č. 1, areál Metsa Tissue Slovakia s.r.o. Žilina
 • Rekonštrukcia existujúcej úvraťovej železničky pre účely vytvorenia cyklotrasy
 • Oprava miestnych komunikácií v obci Hvozdnica
 • Oprava prekrytia zrkadla mosta ev. č. D2 – 125 Lafranconi
 • Asfaltovanie areálových komunikácií TESCO Hurbanovo
 • Skúšobné experimentálne zariadenie pre Žilinskú univerzitu v Žiline
 • Oprava komunikácie Stará Turá

ROK 2011

 • Rekonštrukcia dopravného priestoru a zhotovenie spevnených plôch v areáli spoločnosti Gold-Pack
 • Rekonštrukcia lesnej cesty Svarín Tvrdá
 • Rekonštrukcia spevnených plôch a areálových komunikácií v spoločnosti Metsa Tissue
 • Revitalizácia Hlavného námestia v obci Branč
 • Bytové domy Liptovská ulica Trenčín – Bytový dom 2 – komunikácie, spevnené plochy a dopravné značenie
 • Vodné dielo Žilina, asfaltová koruna ľavostrannej hrádze, II. etapa – Mojšova Lúčka
 • Revitalizácia obce Rakúsy
 • Lesná cesta Veľký Polom - oprava
 • Oprava miestnej komunikácie na ulici M. Bazovského vo Zvolene
 • Pokládka KCH- ŽSR Modernizácia železničnej trate Tr.Teplá- Beluša
 • Novostavba polyfunkčného objektu Kubranská ulica Trenčín-Lanteon- spevnené plochy
 • SO 33-38-02 Žst. Trenčianska Teplá, súbežná poľná cesta
 • Oprava miestnych komunikácií v obci Hvozdnica
 • Asfaltovanie nádvoria za prevádzkovou budovou na hrádzi VD Gabčíkovo
 • Rekonštrukcia vozovky MK Na Tŕstie v obci Krokava
 • Komunikácie a inžinierske siete - Na Kameni, Kubra
 • Revitalizácia centralnej zóny v obci KOTEŠOVÁ -Rekonštrukcia mosta
 • Oprava miestnych komunikácií Bytča - Hliník
 • D2-125 Most Lafranconi- objekt- oprava prekrytia zrkadla

ROK 2010

 • Obnova historického centra, srdca mesta Bytča
 • Rekonštrukcia dopravného priestoru na ulici Nad lomom
 • Revitalizácia verejného priestarnstva v sídlisku Medzi jarkami, Podunajské Biskupice
 • Asfaltovanie komunikácií v obci Nová Ves nad Váhom
 • Pokládka asfaltobetónových zmesí v hrúbke cca 4-7 cm na miestnych komunikáciách
 • Revitalizácia námestia obce Častá
 • Oprava asfaltových komunikácií na území mesta Považská Bystrica
 • Oprava komunikácií v areáli ZŠ na Mierovej ulici a školy na ulici E. Lányho, prípojka kanalizácie MSÚ, rozšírenie chodníka pri cintoríne v Bytči
 • Polyfunkčný objekt Letná – Hálkova Bratislava, SO 101 – Spevnené plochy, SO 103 – Oplotenie, SO 301 Trvalé dopravné značenie
 • Spevnené plochy v areáli spoločnosti, odstavná plocha II s oplotením Autoplis Bratislava
 • Cyklistický chodník Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji
 • Spodná stavba pre Multifunkčné športové ihrisko
 • Úprava pôvodnej vozovky METRO Zvolen, Žilina, Ivánka pri Dunaji
 • Oprava komunikácií v areáli základnej školy, školy na Mierovej ulici a gymnázia v obci Bytča
 • Cyklistický chodník Močenok
 • Nízkoenergetické domy a byty Biely Kostol, Podolky II- komunikácie a spevnené plochy

ROK 2009

 • ASKO Nábytok Bratislava, Zlaté piesky – SO 110 Komunikácie a spevnené plochy
 • Administratívna a skladovacia budova Q ART Zvolen
 • Oprava komunikácií a chodníkov, ul. Hollého, na sídl. 1.Mája a priľahlých ku kruhovej križovatke št. cesty I/18 a II/507
 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hvozdnica - Klenové
 • Komunikačné prepojenie ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave, SO D 102 Odvodnenie vjazdov na Cukrovej ulici, SO D 103 Chodník pozdĺž ulice Trstínska
 • Rozšírenie odstavnej plochy C na Letisku M.R.Štefánika v Bratislave
 • Spevnené plochy v areáli firmy KSK Slovakia, s.r.o.
 • Bytové domy Liptovská ulica Trenčín – Bytový dom 1 - komunikácie
 • Zástavba rodinných domov – VILLA Resort, Čierna Voda, Chorvátsky Grob – SO 13 Komunikácie a spevnené plochy
 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie Bratislava, MČ Čunovo – Skýcovská ulica
 • Diaľnica D1 Sverepec-Vrtižer, 2 úsek, diaľnica v km 4,900-9,595
 • SO 516-00 Preložka kanalizácie DN 700 pri Okružnej križovatke ČS PHM ESSO
 • Diaľnica D2, Križovatka Stupava - juh
 • Rekonštrukcia a dostavba Terminálu letiska M.R.Štefánika v Bratislave

ROK 2008

 • LOGIBOX, logistické centrum, Bratislava, Ivánska cesta
 • Cyklistická trasa na Seneckej ceste v Šamoríne
 • WAW HOUSE – polyfunkčný objekt Einsteinova ulica, Bratislava - komunikácie
 • Križovatka ulíc Vrbová, Hlavná, Gazdovský rad v Šamoríne
 • Diaľnica D1 Sverepec-Vrtižer, obj. 038-00 a obj. 156-00 Rekonštrukcia Jánskej a Kuzmányho ulice
 • Náučný chodník Častá
 • Oprava miestnych komunikácií v obci Štiavnik
 • Predajňa potravín LIDL Gagarinova ul., Bratislava – komunikcie, inžinierske siete
 • Polyfunkčný objekt „Centrum Masaryčky“ v Trenčíne - komunikácie
 • Polyfunkčný objekt „Stará tržnica“ v Trenčíne - komunikácie
 • Oprava cestných komunikácií v areáli Slovnaft, a.s.
 • Rekonštrukcia parkoviska, ul. J.A. Komenského 1, Považská Bystrica
 • STK Mestečko – komunikácie, inžinierske siete
 • Rekonštrukcia chodníka, ulica 1. mája

ROK 2007

 • Trnava Modranka – IBV Vodná, komunikácie a IS
 • Komunikácie a parkoviská, Dunajský rad, Šamorín
 • Nákupné centrum MAX Skalica
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Dolný Bar
 • Rekonštrukcia MK Školská ulica, Brodské
 • PTPZ Eurovalley Malacky - komunikácie
 • Okružná križovatka Dolný Kubín
 • Oprava areálových komunikácií Slovnaft, a.s.
 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hvozdnica - Záhumnie
 • Oprava vozovky na Námestí SR a chodníkov na ul. Štefánikova a Malobytčianska
 • Polyfunkčný objekt TETRIS, Budatínska, Bratislava - komunikácie
 • Obytný súbor Galvaniho ulica v Bratislave– komunikácie a spevnené plochy